Pro své zákazníky jsme připravili možnost úhrady služeb v autoservisu a montáže zařízení LPG formou úvěru u společnosti CETELEM ČR a.s.

Po předložení všech dokladů a vyplnění žádosti jsou podklady k úvěru elektronicky odeslány společnosti CETELEM ČR a.s. a cca do 30 minut je o žádosti rozhodnuto.

 

Žadatel o úvěr předloží:

a)  Doklad pro ověření totožnosti:

   Občan ČR         - platný občanský průkaz,

   Občan EU (SR)  - doklad o trvalém pobytu v ČR

                         - doklad o přechodném pobytu v ČR a kopii druhého dokladu totožnosti;

 

b) V případě žádosti o úvěr nepřesahující 80 000 Kč dále platné dokumenty:  

 • cestovní pas nebo
 • řidičský průkaz nebo
 • platební kartu nebo
 • kartu zdravotní pojišťovny nebo
 • zbrojní průkaz

  Nemá-li klient k dispozici výše uvedený doklad, lze doložit doklad pro ověření adresy:

 • doklad o zaplacení nájmu nebo
 • SIPO nebo
 • fakturu za plyn či elektřinu nebo
 • vyúčtování telekomunikačních služeb nebo
 • výpis z bankovního účtu nebo
 • výpis z katastru nemovitostí
 • to vše ne starší dvou měsíců, zpracované výpočetní technikou, zaslané na adresu klienta podle žádosti o úvěr;

   Doklad pro ověření příjmu:

 • osoba výdělečně činná - potvrzení o výši příjmu nebo poslední výplatní lístek s označením zaměstnavatele (ne starší 1 měsíc) nebo daňové přiznání za předchozí zdaňovací období potvrzené finančním úřadem;
 • důchodce - potvrzení od plátce starobního nebo invalidního důchodu nebo poslední výpis z účtu nebo poslední složenka, prokazující pobírání důchodu, ne starší než 1 měsíc;

c) V případě žádosti o úvěr přesahující 80 000 Kč dokládá klient:

 • doklady k ověření totožnosti
 • doklad pro ověření adresy
 • doklad pro ověření příjmu